Güvercinlerin Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?

güvercin cinsiyet

Eğer ki güvercin beslemeye ilk defa başlayacaksanız, güvercin satın alırken, seçiminde güvercinlerin cinsiyetlerini iyi ve doğru tahlil etmek gereklidir. Zira oluşturulacak olan güvercin kümesinde dişi ve erkek güvercinler birbirleri ile dengeli sayıda olabilmelidir. Bu sayede güvercinlerin üretim dönemlerinde, yeni yavrular elde etmek ve güvercinlerin birbirleri ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayarak, güvercinler için huzurlu bir kümes ortamı yaratmak mümkün olacaktır.

Güvercinler yavrularken genellikle bir dişi bir de erkek olmak üzere iki güvercin dünyaya getirirler. Yumurtadan çıkan güvercinlerin hangisinin dişi hangisinin erkek olduğunu anlamanın belli başlı kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterler, güvercinin bedensel özellikleri ve sesidir. Güvercinin sesini ve bedensel özelliklerini baz alarak, yetişkin güvercinin de yavru güvercinin de cinsiyetini anlamak mümkündür.

Güvercinin Sesi:

Eğer ki güvercinin sesi tok ve kalın ise, o güvercin erkektir. Aynı şekilde yere atıldıklarında sert bir ses çıkarıyorsa da güvercinin erkek olduğunu anlamak mümkündür. Zira dişi güvercinler yere atıldıklarında, erkek güvercinlere nazaran çok daha ürkek olduklarından dolayı ya ses çıkarmayacaklardır ya da ince ve tiz bir ses çıkaracaklardır.

Güvercinin Bedeni:

Dişi ve erkek güvercinler bedensel olarak birbirlerinden ayrı özelliklere sahiptirler. Bu fark ilk olarak kromozom eşleşmeleri ile kendisini gösterir. Dişi güvercinler XY kromozomuna sahipken, erkek güvercinlerin kromozom eşleşmesi ise, XX biçimindedir. (Evet güvercinlerin kromozom eşleşmeleri ve cinsiyet belirlenimi, insanlarınkinin tam tersidir. Zira insanlarda, dişilerin kromozom eşleşmesi XX, erkeklerinki ise XY’dir.)

Bedensel olarak hangi yaş döneminde olursa olsun, eğer ki güvercinler sağlıklı ise, erkek güvercinin bedeni, dişi güvercine oranla daha iri ve uzundur. Dişi güvercinler ise, erkek güvercinlere nazaran daha ince yapılı, narin ve boyca kısadır. Güvercinlerin boyun bölgesinden de onların cinsiyetini tahlil etmek mümkündür. Erkek güvercinlerin boyunları, dişi güvercinlere nazaran gözle görülebilecek oranda kalındır. Boyun kalınlığı ile aynı şekilde, erkek güvercinlerin kursak ile karınlarının birleştiği noktadaki kemik, dişi güvercinlere göre çok daha kalındır.

Güvercinlerin cinsiyetini güvercinlerin tepkilerinden de çıkarmak mümkündür. Eğer ki güvercinin gagasına hafif bir şekilde vurulduğunda, güvercin tepki vermiyor ise, bu güvercin erkektir. Gagasına gelen darbe karşısında eğer ki güvercin tedirgin oluyor, ürkek davranmaya yöneliyor ve kesik kesik ötüyor ise bu güvercinin dişi olduğunu söylemek mümkündür.

Elbette, güvercinlerin tepkilerinden cinsiyetlerini anlamaya çalışırken, güvercinlerin sağlıklı olduklarından emin olmak gerektiğini belirtelim. Zira, sağlıklı olmayan bir güvercin, tepkilerini normalden daha farklı verme eğilimindedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz