Namık Kemal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Namık Kemal Kimdir
Namık Kemal

21 Aralık 1840’da Tekirdağ’da doğan yazar, 2 Aralık 1888 yılında vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet Kemal olan yazara Namık ismini meşhur Şair Eşref Paşa vermiştir. Yazarın çocukluğu babasının iş hayatından dolayı Rumeli ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçmiştir. Bu sebeple çeşitli özel dersler almış, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. 1863 yılında Babıali Tercüme Odası’nda kâtip olarak görev yapmaya başlamıştır.

Burada görev yaptığı esnada dönemin ileri gelen fikir adamlarıyla tanışarak kendi fikir dünyasını oluşturdu. 1865’ta kurulan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe üye oldu. Ancak onun asıl başına işler açan şey, Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazmasıydı.

Sadece buradaki yazılarında değil, farklı gazete ve dergilerde yazdığı eleştiri yazılarından dolayı sürgün yiyip tutuklandığı zamanlar oldu. Zaten ömrü de hep bu maceralarla geçmiştir.

“Namık Kemal”  Edebiyatımızdaki Yeri

Şair, şiir yazmaya küçük yaşlarda başlamıştır. İlk zaman şiirlerinde tasavvufun ve eski edebiyatın etkileri görülür. Ancak Şinasi ile tanıştıktan sonra eserlerinde yeni edebiyatı benimsemiş birisi olarak karşımıza çıkar. Hatta bu dönmede şekil olarak eskiye bağlı eserler verse de içerik olarak çok farklı bir şiir anlayışına sahip olmuştur. Şair, şiir alanında genel olarak Türk Şiiri’ni Divan Şiiri’nin etkisinden kurtarma çabaları ile tanınır.

Namık Kemal, edebiyatımızda Vatan Şairi olarak isimlendirilir. Çünkü o hem şiirlerinde hem de yazmış olduğu meşhur tiyatro eserlerinde vatan konularını işlemiştir.

Yazarı edebiyatımızda farklı kılan birçok özellik vardır. İntibah, ismi ile edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğini vermiştir. Yine Namık Kemal edebiyatımızdaki ilk tarihi roman örneğini ise Cezmi isimli romanı ile vermiştir.

Ayrıca yazar, edebiyatımıza edebiyat eleştirisini de ilk getiren kişi olmuştur. Kısacası Namık Kemal, 48 yıllık kısa yaşamına birçok şeyi sığdırarak hem Türk Edebiyatı’na hem de Türk Tarihi’ne iz bırakmış farklı bir kişiliktir.

“Namık Kemal”  Eserleri

Tiyatroları: Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Harzemşah, Kara Bela, Gülnihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey,

Romanları: İntibah, Cezmi

Eleştirileri: Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya Mektup, Mukaddeme-i Celal, Tahrib-i Harâbât,

Tarih Kitapları: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Kanije, Silistre Muhasarası,

Şiir:, Vatan Mersiyesi, Vaveyla (Çığlık), Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz