Denver 2 Testi

denver 2 testi

Çocuklarda gelişimlerinde bir sorun olup olmadığını, varsa sorunun düzeyini ölçmek amacıyla Denver 2 gelişim tarama testi uygulanmaktadır. Aynı zamanda çocuğun yaşına en uygun olabilecek becerilerinin değerlendirmesini yapmak ve şüpheli olan her türlü tespiti gerçekleştirerek çocukların risk grubunda olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bu teste başvurulmaktadır. Risk altında yer alan çocukların gözlemlenmesi için de uygulanabilen test 116 ana madde ve 4 de alt bölümden oluşmaktadır. Kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarını kapsamaktadır.

Denver 2 Testi Ne Zaman Hazırlanmıştır?

Denver testi Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ile Prof. Dr. Shirley Epir tarafından hazırlanarak 1980 yılında kullanıma sunulmuş bir gelişim testidir. Frankenburg ile Dodds 1990 yılında bu testi yeniden değerlendirmiş ve farklı bir puanlama sistemi ile geliştirmiştir. Ardından yeni uyarlaması ile Denver 2 testi adını vererek yeniden yayınlamıştır. Test 1996 yılında yeni bir gözden geçirmenin ardından özellikle dili yönünden güncellenmiş ve tekrar yayınlanmıştır.

Denver 2 Testi Ne İçin Kullanılır?

Bu test çocuklardaki gelişim sorunlarını erken yaşta tespit edebilmek maksadıyla kullanılmaktadır. Özellikle üç alanda bu testin son derece önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan ilki sağlıklı bir izlenim veren çocukların şüphe dışı olan gelişim sorunlarını saptayabilmektir. Diğeri gelişim geriliği şüphesinin mevcut olduğu çocukların gözlemlenebilmesini sağlamasıdır. Son olarak riskli bebekler olarak gruplandırılan doğum öncesi sorun yaşanmış, erken doğum ile dünyaya gelmiş çocukların izlenmesinde kullanılabiliyor olmasıdır.

Denver 2 Testi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Klinik Değerlendirme: Herhangi bir kuşkuya mahal vermeyen, belirti gözlemlenmeyen çocuklar ile 0-6 yaş arasında olan ve belirti gösteren çocuklar için uygulanmaktadır. Testin yılda bir kez uygulanması önerilmektedir. Aynı zamanda çocukların eğitimi konusunda ailelere bilgi verilmesine zemin olmaktadır.

Özel Eğitim: Gelişim problemi tanısı konmuş olan çocuklarda ilk değerlendirmenin yapılabilmesi, testin tekrarlanması yolu ile eğitim programının başarılı yahut başarısız olduğuna dair verilerin elde edilmesi amacıyla kullanılır.

Okul Öncesi Kurumları: Okul öncesi eğitim yaşında olan çocukların gelişim düzeyi ile beceri düzeyinin belirlenmesi, sorun gözlemlenen çocukların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi ve ailesinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla kullanılır.

Denver 2 Gelişim Testi Nasıl Uygulanır?

Bu testin uygulama safhasına geçilmeden önce anne ve babadan çocuk ile ilgili bilgi alınmaktadır. Ardından testin bir bölümünde anneye sorular yöneltilir, bir bölümünde ise sorular çocuğa yöneltilir. Standart olan yönergeye bu testte uyulması son derece önem arz eder.

Denver 2 Gelişim Testi Kimlere Uygulanır?

Bu test sadece 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Anne ve babanın test esnasında bulunması da istenmektedir.

Denver 2 Gelişim Testini Kimler Uygular?

Bu testi üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan bir kadro uygulamaktadır. Testi uygulayacak olan birey öncelikle bir yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz