Jimnastik Nedir? Jimnastiğin Tanımı Ve Jimnastik Dalları

Jimnastik Nedir?

Jimnastik vücudu, fiziksel yapısını düzel­tme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatı Vücudu çevik­leştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştır­maların tümü, idman, kültürfizik Erkek­lerde yer alıştırmaları, barparalel barfiks halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları e­şit olmayan çubuklar barfiks denge kalası alıştırma­larını içeren yarışma disiplini İyileştirme ve öğrenme amaçları gü­den tıbbi jimnastik ve eğitim jimnastiğiyse sanat olmaktan çıkıp bi­lim sayılmaktadır.İnsanın fizik ve mo­ral yetilerini eğitmek fiziksel ve ruh­sal verimini arttırmak amacıyla beden çalış­malarından yararlanan “fiziksel eğitim” jimnastikten ay­rı bir daldır.

Jimnastiğin Dalları

  • Artistik jimnastik Alet­li ya da aletsiz jimnastik
  • Artis­tik jimnastik
  • Modern rit­mik jimnastik
  • Atletizm ön­cesi jimnastik
  • seksi jimnastiği
  • Cambazlık jimnastiği
  • Düzelti­ci jimnastik
  • Eğitici jimnastik
  • Tıb­bi jimnastik

Jimnastiğin Branşları

Artis­tik Jimnastik

Ülkemizdeki eski adı Aletli jimnastiktir Sanat­sal ya da sanat jimnastiği anlamına gelir. Erkekler 6 alet­te yarışır. Bunlar şu aletlerdir Yer kulplu beygir halka,atlama beygiri, paralel, barfiks bayanlar 5 alet­te yarışır. – Atlama beygiri kız paraleli denge yer asimetrik para­lel.

Ritmik Jimnastik

İsveç kökenli bir spordur Oyuncu­luk bale müzik ve pandomin ile bir­likte yapılır Sadece bayanların yaptı­ğı bir branştır. 1983′te Olimpiyatlara dahil edi­len Ritmik Jimnastiğin kendine özgü kuralları ve puan­lama sistemi vardır Türkiye’de 1982 yılında başlayan Ritmik Jimnastik bir yarış­ma dalı olarak yenidir. Yalnız bayanla­rın yarıştığı branştır Artistik jimnastikte Aletler sa­bit olmasına karşın ritmik jimnastikte taşınabilir alet­ler kullanılmaktadır. Bun­lar; çember, top, kurdele, ip, lobuttur Her yıl bunların bir tane­sinin kullanımı iptal edilir.

Genel Jimnastik

Şu anda gösteri amaçlı yapılmakta o­lan bu branşta her ülke kendi yarışma kural­larını belirlemektedir Genel jimnastik, mü­zik eşliğinde serbest spor giysileri ve taşı­nabilir her türlaracın kulla­nılabileceği içerisinde dans, çeşitli jimnastik hareketleri olan hat­ta belli bir temayı işleyen ve estetik görünümü ağır basan bir g­rup jimnastiğidir. Gruplar yal­nız bay yalnız bayan olabileceği gibi karma da olabilir Her alette serbest ve zorunlu ha­reketler vardır Zorunlu hareket­ler önceden belirlenmiş hareketlerdir Serbest hareketler jimnastikçiler­in kendilerinin düzenledikleri hareketlerdir ve yarışmacıla­rın en başarılı yönlerini gösterebilmek amacı­nı taşırlar.

Erkekler

Yer Hareketleri Halı ya da özel Plastik bir madde ile kaplan­mış 12 x12 m’lik bir alanda yapılır. Hareket seri­si en az 50, enç çok 70 sn’dir. Hareketler bütün ze­mine yayılmak zorundadır ve uyum içinde olma­lıdır. Atlama Beygiri: 1,35 m yükseklikte, 1,60 m uzunlukta bir alettir. Atlayışta yükseliş sağlamak amacıy­la sıçrama tahtası kullanılır.

1-Erkekler (Uzun beygir­den)
2-Bayanlar (Yan beygirden) atlar Koşu pisti­nin boyu 20 m’yi geçmez.

Paralel: Yerden 1.75 m yükseklik­te, genişliği isteğe göre ayarlanabilen, birbi­rine paralel esnek iki çubuktan (bardan) oluşur.

Kulplu Beygir: Atlama beygirine benzer. Ancak bunun üzerin­de iki kulp vardır. Kulplar 41-44 cm mesafededir. Kulpla­rın üstünün yerden yüksekliği 1.22 m’dir. Halka: Yukarıdan sarkan tellere ası­lı yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında ser­bestçe sallanan iki halkadan oluşur. Jimnastikte en fazla kuvvet gerek­tiren branştır.

Barfiks: Çelikten yapılmış olup, yerden 2.55 m yükseklikte di­rekler üzerinde yerleştirilmiş, 2.40 m uzunluğunda bir bardan olu­şur.

Bayanlar

Atlama Beygiri: Yerden yüksekliği 1.10 m’dir. Erkekle­rin aksine yan olarak kullanılır. Yarışma 1 A Zorunlu Seridir ve bir atlayış yapı­lır. Yarışma 1 B Serbest seridir ve iki atlayış yapı­lır.

Paralel: 2.40 m uzunlukta birbirlerine paralel barlar­dan oluşur. Bunlardan alt bar 155 -160 cm, üst bar 225-235 cm, bar açık­lığı ise 90- 140 cm arasındadır. Paralel seri­si, en az 10 değer bölümü, en az üç bar değişik­liği, en az bir yön değişikliği içerir.

Denge: Yerden yüksekliği 1.10 m, uzunluğu 5 m genişli­ği 10 cm’dir. Seri süresi 1.10′dan az, 1.30 sn’den fazla olamaz.

Yer: 12 x12 m’lik yer minderinde yapı­lır. Seri süresi 1.10′dan az 1.30 sn’den çok ola­maz.

Wikipedia

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz