Nostradamus Kitap Özeti

nostradamus

KİTABIN ADI :  Nostradamus
KİTABIN YAZARI :  Belkıs ÇORAKÇI
YAYINEVİ VE ADRESİ :  Boyut Matbaacılık
BASIM TARİHİ :  Kasım 1997
KİTABIN YAYIM MAKSADI: Gizemli Kalan Bilinmeyenleri Topluma Aktarmak Aktarmak

Kitabın Özeti

Kehanet denilen şey en iyi ihtimalle bile şansa bağlı bir şeydir. Bu iş ister 21. yy. bir ekonomisti ister 16. yy. bir astroloji kahini tarafından yapılmış olsun, bu gerçek değişmez. Ama kehanetle tüm garipliklerine ve imalıklarına karşın yine de çok eskilere dayanan saygın ve onurlu bir köke sahiptir. Nede olsa İsa’nın doğacağını önceden bilmek de vizyoner ya da astrolojik kehanetlerden kaynaklanmıştır. Üstelik kehanetlerin öylesine bir gücü ve çekiciliği vardır ki yalnız bir sonraki ulusal liderin kim olacağını öğrenme çabalarıyla da yetinmeyip Nostradamus’un gerçekten Hitler’i, AIDS’i dünyanın sonunu bilip bilmediğini de öğrenmeye çalışıp durmaktayız.

Kehanetin dinamiğini pek az anlayabilmekteyiz. Kahinlerin bazıları geleceğe ilişkin değerlendirmelerini daha çok elde bulunan gerçeklere ve bilinen eğilimlere dayanarak sezgisel bir sentezle yapıyor gibi görünmektedirler. Kimisi sihir demekten hoşlandığımız şeylerin, yani esas olarak dinsel bir dizi psikolojik tekniklerin uygulayıcısıdır; bu yöntemlerle bilinçaltının kapıları açılabilmektedir. Bir kısmı da tarih boyunca hep sanatlar diye bilinen şeylerden yararlanmış, kuşların uçuşundan, paraların yada dal kırıklarının havaya atıldıktan sonra düşüşünden, iskambillerin dizilişinden ya da güneşin ayın gezegenlerin burçlar arasındaki hareketlerinden yararlanarak geleceği kestirmeye çalışmışlardır.

Nostradamus’un sunduğu türden küresel hareketler kişinin kendi vücudundan sıyrılıp kişilik dışı ya da kişilik ötesi bir görüş keskinliğiyle kollektif ruh içindeki gizli saklı hareketleri ve oluşan sonuçları görmesini gerektirmektedir.

Nostradamus gelecek ile ilgili kehanetlerine varabilmek için hem vizyonları hem de astroloji formüllerini kullanmıştır. Yüzyıllar adlı kitabı 16 yy. da basıldığı günden beri hiç bir zaman kitapçılardan eksik olmamıştır. Çünkü ileride bizi nelerin beklediğini bilip hazırlıklı olmak istemek insanın doğasında var olan bir şeydir.

Astrolojiyle akıllı bir biçimde uğraşmak demek kişinin doğasını düşünmek hangi yaratıcı biçimlerde gelişebileceğini, kendisinin ne olduğunu hangi biçimlerde ifade edebileceğini kestirmek demektir; buradan da yapıcı seçeneklerin neler olduğunu , kendini ve diğerlerini körü körüne zarara uğratmasından mümkün olduğu kadar kaçınabilmesi için nasıl hareket edeceği ortaya çıkmaktadır.

Nostradamus’un tarihimizin en benzersiz karakterlerinden biri olmasına yol açan tüm etkiler arasında en önemlisi astrolojinin. Göksel bilimin ileriyi görebilme yeteneklerinin karmaşıklığı üzerine çalıştırılmasıyla onun gelecekle ilgili bakış açısı daha bir nitelik kazanıyordur. ve kendisinin bir işte usta olduğuna da hiç kuşku yoktur.

Her ne kadar geleceği görme yeteneği büyükse de Nostradamus’un kehanetleri yalnız sezgiyle ya da yalnız astrolojiyle geliştirilmemiş, bu fikirleri dünyaya indirmek ve bunları biraz da mantığa uyar duruma getirmek için Göksel bilimi de kullanmıştır. Kehanetlerini benzetmeler ve bulmacalar içine saklamaya çalışmıştır.

Nostradamus’un geleceğe bakışı bir yanda simyasal değişimlere, bir yandan da geleceği görebilme sezgi ve güçlerine, bir yandan okült , sihir ve dine dayalı olarak onun ve çağının diğer bilge kişilerini çok ilgilendiren şeyde kozmik düzende kaynak bulmuş demektir. Bu yalnız gezegenlerin ve güneşlerin gündelik konumlarıyla ilgili olmayıp, geleceğe doğru binlerce yıl boyunca yer alan daha geniş çaptaki hareketleri de içermektedir.

Nostradamus için olduğu kadar günümüz astrologları içinde zaman bazı astrolojik çağlara bölünmüş, bu çağlar içinde kova çağı M.S. 2000 ile 4000 yılları arasında olacak ve dünyadaki yaşamın bu koskoca dönemin tümü Nostradamus tarafından bilinmekteydi.

Nostradamus hayatını çok fazla etkilemiş olan Balık çağı bir kör inanç çağıdır. Dinsel inanç asla sorgulanamaz, mucizelere ve sihirlere inanılır ve bunlar hayatın başlıca temelleri sayılır. Buradan ortaya dinsel toplumlar çıkmış, tanrının orada bir yerlerde olduğu onun asla sorgulanamayacağı yapısal inancı hem orta çağın tümünde hem de rönesans döneminin büyük bölümünde egemen olmuştur, ama mucizeler ve sihir de devreye girmiş, İsa’nın su üzerinde yürümesi, simya, sihirler mantığa gelmeyen, çoğu zaman fantastik olayların yer alması ağırlık bulmuştur. İatürnün egemenliği aynı zamanda siyasal ihtilallere ve devrimlere doğru bir eğilim vermektedir.

Dünyadaki hayatın kova yönünden tanımı bir başka önemli özelliği de kollektifliktir. Bireysel hareketlerden çok kollektif faaliyetlere önem verilmektedir. Ülkeler bir araya gelerek kıtalara, eyaletlere, uluslara dönüşmektedir. ABD gibi Avrupa ülkelerinin de AB girişi grup faaliyetlerine çok güzel bir örnektir. Balık çağında mucizeler peyda olurdu, kovanın değişim ve mantık çağında ise her şey bilime ve mantığa dayandırılmış.

Nostradamus kova çağının bizim tanrısallık vizyonumuzu nasıl etkileyeceğini çok iyi görmüş, Geçmişin dinsel açıdan en güçlü simgelerinden biri tanrının gökyüzünde, çevresinde meleklerle, elinde yıldırımlarla oturuşudur. Onun gözü insanoğlunun elde edebileceği tüm güçlerin üzerindedir. İnsan zarif ve güçsüz bir yaratıktır. Tanrının gücü insanı ölene kadar hep aşağıya bastıran bir güç olmuştur.

Nostradamus’a göre henüz yeni bin yılın birkaç yılı bitmeden papaz/rehber tipini yaratacaktır. Bu da yeni hür bir dinsel kişi olacak, esas olarak basit bir danışman olarak görev yapacak, kilisenin en üst düzeylerinde bile olsa, artık kendisine ilahi mesajlar geliyormuş gibi numara yapmayacaktır. Nostradamus şu mısralarda bugünü tahmin etmiştir.

Vücut, ruh ve zihin hep güçlüdür: Vücutla ruh ve zihin arasındaki bağlantıları getirmiştir. Onun ötesinde, tanrı bulutların üzerindeki tahtından inip bizim kalplerimize doğru yaklaştıkça, bizlerde her birimiz çok güçlü olmaktayız. Bu sözler siyasal anlamdadır, güce değiniyor değildir. Bir bireyin kendi kendisine karar verme gücünden söz etmektedir. Nostradamus gerçekten de bu yüzyılın sonlarında yer alan değişiklikleri görmüştür. Bu güç dini insanların yüreğine indiren güçtür.

Her şey onun ayaklarının altında göklerdeki taht gibi; gerçektende bu kehanetin söylemek istediği, dünya cehennemini dünya cenneti haline çevireceği ve her ikisi üzerinde egemenlik kuracağıdır. Bir zamanlar göklere ait olan şeyler, artık insanların alanı oldu. İlahi yeri ve göğü içeren maddeyi verecek mistik eyleme okült altın alacak. Okült altın, simya süreci sonuç verdiği zaman ortaya çıkacak, insanlığın hem metali denenmemiş geliştirilmemiş biçimde sihirbazın simya süreçlerinden geçiriyor altın oluyordu. (Simya insanın gelişmesi, ham bir varlıktan tanrısallaşması anlamında kullanılmaktadır.)

İklimi Babil’in tersi olan yerde çok kan dökülecek toprak, deniz, hava, gök haksızlık ediliyor gibi gözükecek, mezhepler, açlık, yöneticiler, hastalıklar, karmaşa 20. yy. bakıldığı zaman bunların hepsi gözükmektedir. Savaşlar, kaoslar hastalıklar (AIDS) gibi.

Nostradamus’un bir özelliği de çiçeklerle hastalıklar arasında bir bağ kurmuş olmasıdır. Binlerce yaprağı toplayarak kurup ezerek kapsül haline getirip hastanın dil altına koyup onları tedavi edermiş.

Nostradamus’un kehanetleri içinde oğluna yazdığı mektubun önsözünde şöyle söylemiş (1 Mart 1555) – Aman oğlum, geleceği görebileceğinden daha ileri götürmüşsen bil ki okumuş yazmış insanlar benim dünyayı yorumlayış biçimimle ilgili türlü iddialar da bulunacaklardır ve bu böylece türlü felaketlerle devrimlere kadar su basmamış toprak kalmayana, geriye bir tek tarihle coğrafyadan başka bir şey kalmayana kadar sürecektir. İşte bu nedenle çeşitli ülkelerdeki bu devrimlerden önce ve sonra yağmurlar öyle azalacak, yangınlar ateşler ve ateşli füzeler göklerden öyle yağacak ki bu felaketten hiçbir şey kurtulamayacak ve bu da son yangından önce olacak.

Nostradamus’un bu kehanete görüldüğü gibi bir yüzyıl sonrasında neler olabileceğini tahmin edebiliyor. Tabii ki o zamanki teknolojik durum göz önüne alınırsa neler olabileceğini tahmin etmek nedenli inandırıcı olabiliyor. 1991 Körfez Savaşı’nda ABD nin binlerce tank ve füzeyi Ortadoğu’ya taşıyabilmesini herhalde o günün teknolojisi ile ne kadar zaman alabileceğini takdir edersiniz.

Nostradamus’un kehanetleri tam gerçeği yansıtmamakla birlikte, çeşitli yorumcular tarafından gelişen olaylara göre yorumlanmıştır. Bu yorumlar herkese göre değişebilmekle birlikte gerçeğe yakın gibi görünmektedir. Örneğin iki büyük ülkenin anlaşacağı ABD ile Rusya’nın, komünist rejimin yıkılacağı kehanetleri SSCB dayandırılmaktadır. Diğer bir komünist rejimin Çin’in de 2001-2003 yılları arasında yıkılacağı kehanetidir.

Nostradamus yorumları genellikle savaşlara ağırlık vermiştir. Özellikle bazı ünlü dörtlükleri gezegenimizin üçüncü bir dünya savaşında Nagazaki’ye benzer bir görünüme bürünmesi biçiminde yorumlanmaktadır.

Nostradamus’un bir huyu da garip mısraları üretirken bir değişim havası vermek, ama tam belirli açıklamalarda bulunmamaktır. Bu da gizemli bir açıklama getirmekte, sonraki dörtlüklerde yoruma açık kehanetlerde bulunmaktır.

Nostradamus yüzyılımızın sonu yani örgütlenmiş dinlerin büyük değişimler geçireceğine değinmiştir. Yani tanrı kavramı yavaş bir değişimden geçerek hatta gelecek bin yıl için öngörülen bu bin yılda başladığı, kahinden azımsanmayacak sayıda dörtlükler bize dinsel geleceğin nasıl olacağı konusunda bilgi vermektedir.

Sonuç olarak Nostradamus gelecek ile ilgili kehanetlerde bulunmuş bir bilim adamı aynı zamanda doktordur. Böyle kehanetlerde bulunmak için bir çok kitabı okumuş olması ve 16. yy. filozoflarından faydalanmış olması gerekir. Kehanetlerinde genelde din üzerinde yoğunlaşmış, bunları buralar ile ilişkilendirmiştir.

Yaptığı kehanetler arasında yeni dünyaların keşfi, Avrupa’daki ülkelerin bir çoğunun gelecekte nasıl evreler geçireceği (Fransa’da Napolyon, Almanya’da Hitler) gibi şeytani insanların olacağı tanrının değişimi, dünyanın ve ana küresel değişmenin olacağı bunun sonucunda (deprem, sel, tayfun gibi) afetlerin olacağı. Aşk konularında eğlence ve kadınların feminist olacağına dair kehanetler içerir.

Bugün dahi insanlığın her zaman merak içerisinde olduğu konularda kehanetlerde bulunmuştur ve günümüzde bile bazı kişilere kehanetler yapılmakta ve bunlara inanan ve olayların akışına kendisini kaptıran kişiler olmaktadır.

Tarihte kahinlerin yıldız hatlarına göre ülkelerini yöneten krallara bile rastlanmıştır. Yukarıda da bazılarında değindiğim kehanetlere inanıp inanmamak herkesin elindedir. Fakat bir gerçek vardır ki bazılarının 400 yıl sonrasında bile gerçekleşmiş olması düşündürücü ve inandırıcı olabilmektedir.

Nostradamus her şeyi dörtlük halinde şiir gibi yazarak not etme ve günümüze kadar gelmiş ve bu dörtlükler o günden bu güne kadar gelişen olaylar ile bağdaştırılmaya çalışılmış ve dörtlükler olan olaylara uydurulmuş gibi. Fakat uydurulanları karşılaştırdığımız zaman bir çoğu tutuyor gibi görünmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz