T Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

TACETTİN: Taca ait
TACİ:  Taç ile ilgili
TAÇKIN:  Gurur
TAĞALP:  Dağ gibi yiğit
TAHA:  Hz. Ömer’e Müslüman olmadan önce okunan ilk sure
TAHİR:  Pak, temiz
TAHSİN:  Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
TALAS:  Rüzgarın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga
TALAT:  Yüz, surat, çehre
TALAY:  Büyük deniz, büyük nehir
TALAYER: Çok yiğit, deniz eri denizci
TALAYHAN:  Dal gibi kağan
TALAZ:  Dalga, kasırga
TALHA:  İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir
TALİP:  İstekli, isteyen, talep eden
TALU:  İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
TAMER:  Her şeyi ile yiğit olan
TAMERK:  Tam güçlü, özerk
TAMKAN:  Soylu kimse
TAMTÜRK:     Tümüyle Türk, herşeyi ile Türk
TANAÇAN:  Şafak gibi açılan, aydınlatan
TANAÇAR:  Şafak vaktinde açar
TANAĞAR:  Şafak vaktinin kızıllığı
TANAL:  Şafak vaktinin al rengi
TANALP:  Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
TANBERK:  Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
TANBEY:  Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
TANCAN:  Şafak vakti doğan can
TANDOĞAN:  Ağaran şafak; şafakta doğan
TANDOĞDU:  Şafak vakti doğmuş olan
TANEL:  Eli ile ışık getiren
TANER:  Şafak gibi parlayan
TANERCAN:  Şafak gibi güzel ve can yiğit
TANERK:  Şafak gücü; güçlü şafak
TANFER:  Tan vakti
TANGÜÇ:  Şafak gücü
TANHAN:  Şafak kağan
TANIL:  Herkesçe bilinme, tanınma
TANJU:  Çince imparator, tanrı
TANKUT:  Şafak sevinci
TANKUTLU:  Uğurlu şafak, kutlu şafak
TANSEV:  Şafağı seven kimse
TANSOY:  Şafak gibi güzel soydan kimse
TANTÜRK: Şafak gibi Türk
TANUĞUR:  Şafak vaktinin uğuru
TANVER:  Işık saç
TANYER:  Şafağın doğduğu yer
TANYU:  Hakan, kağan, hükümdar; Çinliler’in eskiden Türk hakanlarına verdiği unvan

TANYUALP:  Yiğit kağan
TANYUTEKİN:  Biricik kağan, yiğit şehzade
TANYÜCEL:  Şafak vakti yüce ol
TANZER:  Altın rengindeki şafak
TARAN:  Tarla, geniş toprak, geniş yer
TARCAN:  Ayrıcalıklı dost
TARDU:  Armağan, hediye
TARHAN:  Soylu kimse, bey varsıl kimse
TARIK:  Sabah yıldızı
TARKAN:  Ayrıcalıklı, saygın
TAŞAR:  Kabına sığmaz, coşar, coşkun
TAŞCAN:  Taş gibi
TAŞDEMİR:  Taş ve demir gibi kimse
TAŞEL:  Sert elli
TAŞER:  Taş gibi sert yiğit
TAŞKAN:  Taş gibi sağlam bir kandan gelen
TAŞKIN:  Çoşun sular gibi hareketli kişi
TAŞKINER:  Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
TAŞTAN:  Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
TAŞTEKİN:  Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
TATAR:     Bir Türk kavmi
TAYANÇ:  Dayanma gücü; sırdaş
TAYBARS:  Yavru pars
TAYCAN:  Genç ve güçlü kimse, tay canlı
TAYFUN:  Şiddetli rüzgar
TAYFUR:  Bir küçük kuş cinsi
TAYGAN:  Eşsiz, biricik
TAYGUN:  Çocuk genç
TAYGUNER:  Genç yiğit
TAYİP:  İyi, hoş, güzel
TAYKUT:  Genç ve kutlu, uğurlu
TAYLAN:  İnce, kibar, uzun boylu
TAYLANER:  Uzun boylu ve yakışıklı yiğit
TAYMAN:  Genç
TAYTİMUR:  Genç demir
TAYYAR:  Uçan, uçucu
TAYYİB:  İyi, hoş çok temiz

TECER:  Becerikli
TEKALP:  Biricik yiğit, tek yiğit
TEKANT:  Biricik yemin, tek yemin
TEKCAN:  Biricik sevgili
TEKİN:  Uslu, uğurlu, tek
TEKİN ALP:  Şehzade, yiğit
TEKİNALP:  Biricik yiğit; yiğit, şehzade
TEKİNER: Biricik yiğit
TEZKİNSOY:  Biricik soydan, biricik soy
TEKİZ:  Bir tek iz; ikiden azız, biriz
TEKOK:  Bir ok
TEKOL:  Biricik olasın
TEKSOY:  Biricik soy
TEMEL:  Asıl olan, önemli
TEOMAN:  Duman
TERİM:  Kavram
TEVFİK:  Başarıya ulaştırma
TEVHİT:  Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma
TEYFİK:  Uygun duruma getirme, Tanrı’nın yardımına kavuşma
TEZALP:  Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
TEZEREN:  Çabuk yetişen
TEZOK:  Çabuk giden ok
TEZOL:  Elini çabuk tut

TINAZ:  Ot, saman; savrulmaya hazır ekin
TİBET:  Çin’in batısında özerk bir bölge
TİMUÇİN:  Sağlam, demir gibi
TİMUR:  Türk- Moğol imparatoru
TİMURCAN:  Demir can
TİMURHAN:  Demir han, sert kağan
TİMURKAN:  Demir kan
TİMURLENK:  Timurlar hanedanının kurucusu ve ilk hükümdar.
TİMURTAŞ:  Demir taş

TOKCAN:  Doymuş kimse
TOKER:  Gözü gönlü tok yiğit
TOKTAMIŞ:  Bir yerde yerleşik oturan
TOKTAŞ:  Tok gözlü ve taş gibi
TOKTİMUR:  Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
TOKYAY:  Tok gözlü ve yay gibi çevik
TOLAY:  Topluluk cemiyet
TOLGAHAN:  Güçlü lider
TOLGAY:  Etraf, çevre
TOLUN:  Dolgun, dolun, bedir
TOLUNAY:  Dolunay, tam ay
TOLUNBAY:  Dolgun ve zengin
TONGUÇ:  İlk çocuk; çocuk
TORALP: Eğitilmemiş, toy yiğit
TORAMAN:  Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
TOROS:     Güneydeki dağ sırası
TORUN:  Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
TOYCAN:  Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
TOYGAR:  Çayır kuşu
TÖREHAN:  Görgülü er, mert, yiğit

TUAL:  Resim yapmak için kullanılan çerçeveli bez zemin
TUFAN:  Çok ağır yağmur
TUGAY:  Bir askeri birlik
TUGBERK:  Göklerin hakimi
TUĞ:  Tepe tüyü
TUĞALP:  Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
TUĞBAY:  tugay idare eden general anlamında
TUĞBERK:  Göklerin hakimi
TUĞER:  Tuğlu yiğit
TUĞFAN:  Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur
TUĞKAN:  Türkçe kökenli bir erkek ismi olup, “Soyu savaşçı olan kimse.” manasına gelmektedir
TUĞLAN:  Sorguç sahibi ol
TUĞLU:  Şımarık
TUĞRA:  Padişah mühürü
TUĞRAB:  Topraktan gelen kişi
TUĞRUL:  Yırtıcı bir kuş
TUĞSAN:  Tuğuyla ünlü olmuş kimse
TUĞTEKİN:  Tuğlu şehzade
TUNAHAN:  Tuna nehri kenarında yaşayan son Osmanlı hükümdarına erilen son ad
TUNCA:  Bir nehir adı
TUNCAL:  Al renkli tunç
TUNCALP:  Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
TUNCEL:  Tunç gibi el
TUNCER:  Tunç gibi er
TUNÇ:  Bir metal karışımı
TUNÇASLAN:  Tunçtan yapılmış aslan, tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü

TUNÇAY:  Tunç renkli ay
TUNÇBAY:  Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
TUNÇBİLEK:  Tunçtan yapılmış bilek
TUNÇOK:  Tunçtan yapılmış ok
TUNÇSOY:  Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
TUNÇTÜRK:  Tunç gibi Türk
TUNGA:  Güçlü, yiğit, rütbe
TURA:  Tuğra, Kalkan, siper
TURAB:  Hz Ali’nin lakaplarından biri
TURAÇ:  Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
TURAL:  Yaşamak
TURAN:  Dünyadaki tüm Türklerin yaşayacağına inanılan ülke
TURAY:  Tur ay
TURGUT:  Konut
TURHAN: Onurlu kişi
TURNA:  Göçmen bir kuş
TUTUNÇ:  Tutunulacak şey
TUYAN:  Zengin, besili
TUYGAN:  Duyumsayan, duygulu, duyan
TUYGUN:  Duyumsayan, duygulu

TÜKEL:  Bütün
TÜMER:  Her şeyi ile yiğit kişi
TÜMHAN:  Tam bir kağan gibi olan kimse
TÜMKAN:  Soylu kan, tam kan
TÜMTÜRK:  Her şeyiyle Türk, tam Türk
TÜRKALP:  Yiğit Türk
TÜRKASLAN:  Aslan Türk
TÜRKAY:  Ay gibi parlayan Türk
TÜRKCAN:  Can Türk, sevgili Türk
TÜRKDOĞAN:  Türk doğmuş olan
TÜRKDOĞDU:  Türk olarak doğmuş olan
TÜRKER:  Türk erkeği
TÜRKEŞ:  Orhun yazıtlarında söz konusu edilen bir kahraman adı
TÜRKKAN:  Türk soylu
TÜRKMEN:  Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
TÜRKNOYAN:  Türk başkomutanı
TÜRKÖZ:  Özü Türk olan
TÜRKSAN: Sanı Türk olan, Türk sanlı
TÜZÜNALP:  Düzgün yiğit, doğru yiğit

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz