WİSC-R Zeka Testi

wisc-r zeka testi

Çocuğunuzun zihinsel olarak gelişim sürecini bilimsel metotlar eşliğinde takibe almak isterseniz pek çok kurum ve kuruluş tarafından geçerli kabul edilen, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan WİSC-R zeka testini yaptırabilirsiniz. Bu testin en önemli özelliklerinden biri neticelere bağlı olarak zeka düzeyine en uygun yönlendirme ve rehberliğin yapılabilmesine olanak tanımasıdır.

WİSC-R Zeka Testi Nedir?

Her bireyin çocukluk döneminden başlayarak hayatı boyunca devam eden, tıpkı fiziksel performansı gibi zihinsel bir performansı da mevcuttur. WİSC-R zeka testi çocukların zihinsel performanslarının ortaya konulmasını hedefleyen bir yetenek (zeka) testi türüdür. Bu test son derece kapsamlı bir şekilde yapılır ve çocukların performansları bilimsel ayrıntılar üzerinde durularak tespit edilir. Bu yönü ile pek çok global kurum ve kuruluşta kabul görür bir hal almıştır. Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklara eğitim veren resmi ile özel kurum ve kuruluşlar WİSC-R zeka testinin sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir.

WİSC-R Zeka Testi Ne Zaman Hazırlanmıştır?

Bu test 1939 yılında yetişkin bireylerin zeka performanslarını belirleyebilmek amacı ile hazırlanmıştır. O dönemde test W-B (Wechsler-Bellevue) şeklinde adlandırılıyordu. 1955 yılında test yenilendi WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak anılmaya başlandı. 1949 yılında David Wecshler (1896-1981) tarafından testin oldukça geliştirilmesi ile birlikte 6 ila 16 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde uygulanabilir bir hale geldi.

O dönemde ekstra olarak WISC (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlandı ve çocuklara bu test uygulandı. 1974 yılında test tüm yönleri ile yeniden gözden geçirildi, standardizasyonu yapıldı ve ortaya WISC-R (Revised) çıktı. Wechsler testi referans alınarak 2-4 ve 6 yaşındaki çocuklar için WPPSI (Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) hazırlandı.

Bu test tıpkı günümüzde uygulandığı gibi sözel ve performans bölümlerinden oluşuyordu. Her bölümde alt ölçekler de mevcuttu. Wechsler’in geliştirmesiyle ortaya çıkan bu test büyük bir önem kazandı. Çünkü ölçek sayesinde çocuğun kendi yaşıtları içerisinde nerede olduğunun görülmesi ve bazı karşılaştırmaların yapılması mümkün hale gelebilmişti.

WİSC-R Zeka Testi Kimlere Uygulanır?

Her birey bu testi yaptırabilir. Ancak WİSC-R zeka testinin 6 yaşından küçük çocuklar için doğru neticelerin alınabileceği bir test olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Test tüm kapsamı ile 6-16 yaş arasında çocuklar için ideal bir test olmaktadır. Her bir oturumda bir bireye uygulandığından bireysel test grubunda yer almaktadır.

Sözel ve performans olmak üzere iki ana kategoriden oluşan bu testin her bölümünde 6 alt test bulunmaktadır. Bunların 5’i ana test kalan biri de yedek test konumundadır. Alt testlerin bazıları süreye dayalı olarak gerçekleştirilir. Alt testlerde çocuğa sorular yöneltilir. Bazılarında belirli bir süre içerisinde, bazılarında da süre gözetilmeden yanıt beklenir. Yedek testler her bireye uygulanmamaktadır. Bu testin devreye girmesi; herhangi bir alt testin bozulması halinde meydana gelmektedir. Test tamamlandığında üç zeka bölümü elde edilir. Bunlar sözel zeka, performans zeka ve genel zeka bölümleri şeklinde sıralanır.  Test 60 dakika ile 70 dakika arasında sona erebilmektedir.

WİSC-R Zeka Testini Kimler Uygular?

Bu testi çocuklara uygulayan kadroda psikolojik danışma ve rehberlik başta olmak üzere eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olunması şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu test ile ilgili resmi yahut özel kuruluşların verdikleri eğitime katılmış olunması ve sertifika almaya hak kazanılmış olunması koşulları da aranmaktadır.

WİSC-R Zeka Testi Nelerden Oluşur?

WİSC-R zeka testi sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu iki ana bölüm kendi içerisinde alt bölümlere ayrılmakta ve yedek ölçekler de içermektedir.

A- Sözel Test

Genel Bilgi: Genel olarak çocuğun genel bilgi düzeyinin tespit edilmesi için yapılan ölçektir. Bu testte çocuğun sosyal çevresi başta olmak üzere okul çevresi ve içinde bulunduğu kültürel ortamdan ne kadar bilgi aldığı net olarak ortaya konabilmektedir.

Benzerlikler: Bu test iki farklı netice alınmasını sağlamaktadır. Bunların ilki çocuğun herhangi iki şey arasında bir benzerlik kurması durumunda soyutlama yapabilip yapamadığı ile genelleme yapabilip yapamadığının belirlenmesidir. Diğer tespit de çocuğun benzerlikleri doğru şekilde ifade edip edemediği yönünde olmaktadır.

Aritmetik: Aritmetik zaman sınırlaması olan alt testlerden biridir.Çocuğun dikkatini herhangi bir probleme yönlendirebilmesi konusundaki yeterliliğinive öğrenme yeteneğini ölçen bir alt testtir. 

Sözcük Dağarcığı: Çocuğun hem bildiği sözcük sayısını hem de sözcük bilgisini ifade etme düzeyini tespit etmeye yarayan bir testtir.

Yargılama: Bu test çocuğun duygusal ve mantıksal olgunluğunu belirlemektedir. Aynı zamanda muhakeme ve akıl yürütme düzeyinin de belirlenmesini sağlamaktadır.

Sayı Dizisi: Çocuğun hatırlama düzeyinde bir tespit yapılmasını sağlayan sayı dizisi testinde işitsel uyaranların çocuk tarafından ne ölçüde anımsandığı belirlenmektedir.

B-Performans Testi

Resim Tanımlama: Bu testte çocuktan istenen gösterilen resimde eksik olan ayrıntıları ayırt etmesi olmaktadır. Amaç ise çocuğun dikkatini görsel uyaranlara ne ölçüde yoğunlaştırabildiğinin tespit edilebilmesidir.

Resim Düzenleme: Önemli testlerden biri olan resim düzenlemede olaylar dizisini algılama başta olmak üzere sebep-sonuç ilişkisi kurabilme düzeyinin tespit edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda test çocuğun muhakeme gücü de tespit edilebilmektedir.

Küplerle Desen: Ön tahmin yeteneği ile ilgili bir test olan köprülerle desen testinde görsel, hareketsel ve mekansal koordinasyonlar belirlenir ve bu koordinasyonlar ile parçalar arasında mevcut olan ilişkide çocuk tarafından bütüne ne ölçüde gidilebildiği belirlenir.

Parça Birleştirme: Görsel ve hareketsel koordinasyon ile bütün-parça ilişkisinin çocuk tarafından ne oranda kavrandığının belirlendiği bir alt testtir.

Şifre: Sıraya koyma, görsel ve hareketsel koordinasyon, çalışma hızı, görsel uyaranların hatırlanması, dikkati yoğunlaştırma düzeyi, psikomotor hız düzeyinin tespit edilmesini sağlayan testtir.

Labirentler: Figür ile zemin algısının düzeyini belirlemek için uygulanan bir alt testtir. Özellikle çocukların el ile göz koordinasyonu kurup kuramadığının belirlenebilmesini sağlamaktadır. Bu ölçek, yardımcı ek testtir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz